Přeskočit na obsah

MAS Boskovicko PLUS — Společná zemědělská politika

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 28. 6. 2024 do 15. 8. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
  • Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

Typy podporovaných projektů:

  • Fiche 1  — Zemědělské podnikání, včetně precizního a udržitelného zemědělství.
  • Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

  • Fiche 1 — Celková alokace činí 6 000 000 Kč.
  • Fiche 4 — Celková alokace činí 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Fiche 4 — Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru