Přeskočit na obsah

MAS Brána Brněnska, z. s. — Sociální služby a sociální začleňování II.

Cílem opatření je zvýšení počtu i kvality poskytovaných sociálních služeb (zejména terénní a ambulantní formou), podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob.

Příjem žádostí:

  • Datum vyhlášení příjmu žádostí: 3. 9. 2018, 4:00 hodin.
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 10. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce, Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
  • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 107 650 CZK.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 85 %.
  • Státní rozpočet pro projekt činí 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

  • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru