Přeskočit na obsah

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Kultura — památky

Dotace na podporu ochrany a obnovy movitých a nemovitých kulturních a technických památek, muzeí a jejich propagace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 4. 2024, od 10.00 do 17. 05. 2024 10:00.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Revitalizace kulturních památek — vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.
 • Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí — obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace kulturních památek:
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek.
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí:
  • revitalizace muzeí,
  • expozice,
  • depozitáře,
  • technické zázemí,
  • návštěvnická a edukační centra10,
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace muzejních sbírek,
  • ochrana muzejních sbírek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2029.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru