Přeskočit na obsah

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Podpora hasičů

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2019 do 30. 4. 2019, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, konkrétně se jedná o tyto obce v ORP Semily a Jičín: Lázně Bělohrad, Lužany, Mlázovice, Železnice, Benešov u Semil, Košťálov, Libštát, Nová Ves nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům: 
   • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
   • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
   • výkon činností spojených s extrémním suchem;
   • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném seznamem obcí s rozšířenou působností. Konkrétně se jedná o ORP Semily a Jičín.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru