Přeskočit na obsah

MAS Brána Vysočiny — IROP — Muzea

Dotace na revitalizace kulturních památek, vybavení městských a obecních muzeí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 10. 2023 do 31. 1. 2024.
 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů je nově stanoven na 29. 2. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí — obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí:
  • revitalizace muzeí,
  • expozice,
  • depozitáře,
  • technické zázemí,
  • návštěvnická a edukační centra,
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace muzejních sbírek,
  • ochrana muzejních sbírek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 80 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 15 %.
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru