Přeskočit na obsah

MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II

Dotace na podporou vybraných sociálních a návazných služeb, které přispějí ke zvyšování kvality životních podmínek osob vyčleněných nebo ohrožených vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Raná péče.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % podle kategorie žadatele.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 865 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru