Přeskočit na obsah

MAS Česká Kanada ‑IROP- Cestovní ruch

Cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 11. 2023, 12:00 hod. do 31. 1. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel projektu:
  • zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu,
  • zlepšení dostupnosti a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 230 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: 

Území MAS Česká Kanada. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru