Přeskočit na obsah

MAS Česká Kanada – IROP – Knihovny I

Dotace na rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 11. 2023, 12:00 hod. do 5. 1. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech a její dílčí aktivity:
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:
   • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
   • návštěvnické a technické zázemí;
   • zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
   • technické vybavení knihoven.
 • Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2027.
 • Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru