Přeskočit na obsah

MAS Česká Kanada – IROP – Sociální služby

Dotace na vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 5. 2023, 12:00 do 30. 6. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb poskytovaná podle zákona o sociálních službách.
 • Doprovodná část projektu: 
  • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru