Přeskočit na obsah

MAS České středohoří — IROP — Doprava

Dotace na obnovu místních komunikací a chodníků, instalace prvků zvyšujících bezpečnost, budování a udržování cyklotras/stezek a polních cest.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 21. 8. 2023, 10:00 hod. do 2. 10. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo
   napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury,
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru