Přeskočit na obsah

MAS České středohoří – IROP – Sociálních služby

Dotace na podporu vzniku, rozvoje, provozu a vybavení sociálních služeb a komunitních center.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 8. 2023, 10:00 hod. do 2. 10. 2023, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

  • Kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS), církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura sociálních služeb: 
    • podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
  • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru