Přeskočit na obsah

MAS České středohoří — OPZ — Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 3.výzva

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 07. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu.
 • Podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího.
 • Podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání.
 • Podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění.
 • Podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny.
 • Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků. Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání za předpokladu vzniknu nových pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 380 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru