Přeskočit na obsah

MAS České středohoří — Podpora komunitního života na venkově v území MAS České středohoří

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS České středohoří.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 7. 2022 do 28. 7. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů — Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec.
 • Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem.
 • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS České středohoří jako jsou např.: informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších
  aktivit území MAS České středohoří) s dopadem na aktivizaci místních potenciálů a fungování jednotlivých spolků.
 • V rámci realizace projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na výzvu (dotace) 403 147 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 Kč.
 • Výše podpory 85 %.
 • Výše spoluúčasti 15 %.
 • Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž finanční částka nesmí překročit 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu: od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Místo realizace akce musí být na území Ústeckého kraje a území členských obcí MAS České středohoří.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru