Přeskočit na obsah

MAS České středohoří — Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření – 2. výzva

Dotace na vytvoření tzv. Asistenta prevence kriminality pro malé a odlehlé obce, kde budou podporovány aktivity, které jsou v souladu s Metodikou výběru, přípravou a činností asistentů prevence kriminality vydané Ministerstvem vnitra ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, kde působí obecní policie.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci prevence kriminality budou podporovány aktivity, které jsou v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality vydané Ministerstvem vnitra ČR.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 536 625 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet ‑10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V této výzvě nebudou podporovány rekvalifikační kurzy vztahující se k prevenci kriminality, do projektu vstupují již proškolení APK, nebude podporováno jejich vstupní, ale pouze průběžné vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru