Přeskočit na obsah

MAS Český les — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 11. 7. 2023, 8:00 hod. do 14. 9. 2023, 24:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo
   napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury,
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 80 %.
  • Státní rozpočet 15 %.
  • Vlastní zdroje žadatele 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru