Přeskočit na obsah

MAS Český les – IROP – Modernizace stanic základní složky IZS II.

Dotace je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 31. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR .
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR — obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).
 • Ministerstvo vnitra — Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR — kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
 • Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům: 
  • Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci.
  • Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru