Přeskočit na obsah

MAS Český les — IROP — Vzdělávání

Dotace na infrastrukturu mateřských škol, zařízení péče o děti typu dětské skupiny a na základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 7. 2023, 8:00 hod. do 14. 9. 2023, 24:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, Církve, Církevní organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Školské právnické osoby, Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení,
  • vnitřní konektivita škol,
  • školní družiny a školní kluby,
  • učebny neúplných škol,
  • doprovodná část.
 • Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 350 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.
  • Vlastní zdroje žadatele — 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru