Přeskočit na obsah

MAS Český les — Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.

Dotace na podporu revitalizace souboru vybraných památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2018, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova památek.
 • Restaurování části památek a mobiliářů.
 • Odstraňování přístupových bariér.
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
 • Digitalizace památek a mobiliářů.
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových výdajů: 
  • pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč.
  • pro ostatní projekty: 123 282 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 10. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru