Přeskočit na obsah

MAS Český les, z. s. – IROP – Modernizace stanic základní složky IZS III

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 8. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stanice integrovaného záchranného systému:
 • Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
  • stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci,
  • vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 391 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru