Přeskočit na obsah

MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Vzdělávání 2 — Středočeský kraj

Dotace na infrastrukturu mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a dále na infrastrukturu základních škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023, 0:00  do 11. 12. 2023, 0:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby
  ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:
  • navýšení kapacit v mateřské škole v území působnosti MAS;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol;
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 350 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 035 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
 • Místo realizace projektu zároveň musí ležet v tzv. přechodovém regionu, tedy na území Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru