Přeskočit na obsah

MAS Český sever z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby — Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, dále na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 05. 2019, 18:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy,
  • obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15421502,11 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru