Přeskočit na obsah

MAS Český sever z.s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání — Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

Dotace  na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021, 0:00 do 1. 11. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • Obce, Příspěvkové organizace obce, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Infrastruktura základních škol: 
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:

  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 523 132,68 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru