Přeskočit na obsah

MAS Český Západ — MAS – Sociální služby a další programy- II — OPZ

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.
 • Udržení a stabilizace stávající nabídky sociálních služeb prostřednictvím dofinancování nákladů na fakultativní činnosti a doprovodné programy, které jsou v kontextu místních podmínek nezbytné pro efektivní poskytování sociálních služeb.
 • Ověření potřebnosti a využitelnosti nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb, než budou zařazeny do standardního plánu financování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru