Přeskočit na obsah

MAS Český Západ — OPZ – Péče o děti – III

Podpora bude směřována na vytvoření a provoz odpoledních klubů pro děti, které budou především v menších obcích zajišťovat péči o děti od doby návratu z vyučování veřejnou hromadnou dopravou až do příchodů rodičů/pečujících osob ze zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.
 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru