Přeskočit na obsah

MAS Český Západ — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zemědělské podniky.
 • 2 Zemědělské produkty.
 • 3 Drobné podnikání a cestovní ruch.
 • 4 Škola podnikání.
 • 5 Místa k setkávání: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 300 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    700 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí     571 836 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 900 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku32 nebo ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru