Přeskočit na obsah

MAS Český Západ — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 8. 2023 do 25. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním
  polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zemědělské podniky.
 • 2 Zemědělské produkty.
 • 3 Drobné podnikání a cestovní ruch.
 • 4 Cesty a krajina.
 • 5 Místa k setkávání: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 3 096 218 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 133 346 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 810 926 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 2 277 025 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 3 531 799 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku32 nebo ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru