Přeskočit na obsah

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura mateřských a základních škol a zájmového, neprofesního a celoživotního vzdělávání — IV.

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 10. 2021, 15:00.

Příjemci podpory:

 • Obce. Organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Nestátní neziskové organizace. Církve. Církevní organizace. Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 • INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL: 
  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 
  • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu     100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru