Přeskočit na obsah

MAS Chrudimsko – IROP – Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

Dotace na rozšíření sociálního podnikání v území MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce a zároveň také podpořit podnikatelské aktivity prospívající životnímu prostředí. Podpora bude také na vytvoření pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 12. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku: 
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • 2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 531 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 04. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru