Přeskočit na obsah

MAS Cínovecko — IROP — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 2. 2024, 0:00 hod. do 31. 3. 2024, 24:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu: 
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
  • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro děti a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
  • Doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 554 543,14 Kč.
 • Míra podpory činí 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2025.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru