Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Cínovecko – Podpora komunitního života na venkově 2021

runner-888016__340
Share Button

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Cínovecko o. p. s. jako jsou např. zájmové, zábavné, soutěžní, sportovní, kulturní akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 10. 2021 do 5. 11. 2021 do 10:00 hodin. 

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav, Obec, Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, Školy a školská zařízení, Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Cínovecko o. p. s. jako jsou např. zájmové, zábavné, soutěžní, sportovní, kulturní akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů a dalších aktivit na území MAS Cínovecko o. p. s.) s pozitivním dopadem na aktivizaci místního potenciálu obyvatel, sblížení a vytváření neformálních mezilidských vztahů v sousedství.
  • Podpora je zaměřená na drobný komunitní život v území MAS Cínovecko o. p. s. jako jsou např. kulturní, společenské a sportovní akce.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Projekty podpořené v rámci této výzvy musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Cínovecko pro obodobí 2014-2020 a se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>