Přeskočit na obsah

MAS Cínovecko — Podpora komunitního života na venkově

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Cínovecko o. p. s. jako jsou např. zájmové, zábavné, soutěžní, sportovní, kulturní akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 4. 2024 do 30. 5. 2024 do 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav, Obec, Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, Dobrovolný svazek obcí, Školy a školská zařízení, Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem této výzvy je podpora projektů zaměřených na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace na výzvu činí ­­­208 811 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
  • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

  • Projekty podpořené v rámci této výzvy musí být na území Ústeckého kraje a území členských obcí MAS Cínovecko o. p. s.: Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Košťany, Mikulov, Moldava, Novosedlice, Proboštov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru