Přeskočit na obsah

MAS Cínovecko — Podpora komunitního života na venkově

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Cínovecko o. p. s. jako jsou např. zájmové, zábavné, soutěžní, sportovní, kulturní akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 9. 2022 do 12. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav, Obec, Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, Školy a školská zařízení, Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem této výzvy je podpora projektů zaměřených na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace na výzvu činí ­­­156 317 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 Kč.
  • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

  • Projekty podpořené v rámci této výzvy musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Cínovecko pro obodobí 2014–2020 a se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru