Přeskočit na obsah

MAS Dolní Morava – 1. OPZ Prorodinná opatření I.

Dotace přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18.5. 2018, 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce. Dobrovolné svazky obcí. Organizace zřizované obcemi. Organizace zřizované kraji. Příspěvkové organizace. Nestátní neziskové organizace. Obchodní korporace. OSVČ. Poradenské a vzdělávací instituce. Profesní a podnikatelská sdružení. Sociální partneři. Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příměstské tábory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 300 000 CZK.
 • Spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: 
  • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) a Dobrovolné svazky obcí se podílí 5 %.
  • Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ a Profesní komory se podílí 15 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru