Přeskočit na obsah

MAS Dolní Poolšaví – IROP – Komunitní centra I.

Dotace na rozvoj infrastruktury komunitních center, sloužící jako zázemí pro spolkovou činnost, sociální služby, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 5. 2019, 11:59.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve a církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj infrastruktury komunitních center: 
  • stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru