Přeskočit na obsah

MAS Dolní Poolšaví — Programový rámec PRV

Dotace na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 06. 2022 do 01. 07. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Občanská vybavenost a rozvoj vesnic.
 • 2 Zemědělské podnikání.
 • 3 Drobné podnikání a služby.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    595 207 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 726 988 Kč.
 • 3 Celková alokace činí   785 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru