Přeskočit na obsah

MAS Dolního Pojizeří — IROP — Cestovní ruch

Cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 04. 2024 v 08:00 do 31. 05. 2024 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
  • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).
  • Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení.
  • Propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí.
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.
  • Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu.
  • Parkoviště u atraktivit ČR.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 06. 2027.
 • Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru