Přeskočit na obsah

MAS Ekoregion Úhlava — Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena nejpozději do 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Organizace (právnické osoby) jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.
 • Tematické zařazení projektu není omezeno. Projekty mohou být zaměřeny na sportovní, společenské, kulturní, volnočasové či jiné zájmové činnosti.
 • Podporovány budou jednorázové akce stejně jako akce, které jsou součástí dlouhodobějšího záměru.
 • Preferované budou projekty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady a netradiční aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 30 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 50 000 Kč.
 • Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 180 000 Kč.
 • Pro podporu projektu je vyžadována finanční spoluúčast žadatele v minimální výši 25 % z požadované výše grantu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt.
 • Projekt musí být realizován na území MAS Ekoregion Úhlava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru