Přeskočit na obsah

MAS Ekoregion Úhlava — Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena nejpozději do 31. 5. 2022. 

Příjemci podpory:

 • Organizace (právnické osoby) jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území působnosti místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.
 • Tematické zařazení projektu není omezeno.
 • Projekty mohou být zaměřeny na sportovní, společenské, kulturní, volnočasové či jiné zájmové činnosti. Podporovány budou akce pro veřejnost, jejichž cílem je prezentace a ukázky činnosti žadatele za účelem zvýšení počtu aktivních členů organizace a dalších osob podílejících se na její činnosti, jako jsou dětské dny, dny otevřených dveří a podobně. Budou podporovány jednorázové akce stejně jako akce, které jsou součástí dlouhodobějšího záměru.
 • Preferované budou projekty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady a netradiční aktivity.
 • Podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše grantu je 20 000 Kč.
 • Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 200 000 Kč.
 • Finanční podíl žadatele není vyžadován.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt.
 • Grant nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. energie) a vybavení kanceláře.
 • Grant může být použit na úhradu občerstvení do výše 25 % poskytnuté dotace.
 • Z finančních prostředků grantu lze hradit výdaje uskutečněné od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru