Přeskočit na obsah

MAS Ekoregion Úhlava — IROP — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 6. 2024 do 19. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorou dopravu: 
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A)
  • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikace pro pěší a pro cyklisty a instalaci prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory činí 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru