Přeskočit na obsah

MAS Frýdlantsko — Beskydy — IROP — Zvýšení bezpečnosti dopravy

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2024; 14:00 hod. do 29. 05. 2024; 14:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (dílčí aktivita A).
 • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňující dopravu v nehodových lokalitách (dílčí aktivita B)
 • dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 3 500 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Vlastní zdroje příjemce 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektového záměru: 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru