Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Frýdlantsko – Beskydy – u „V Beskydech to žije“

folklore-996388__340
Share Button

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od : 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby – žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16 let).
 • Právnické osoby – pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.
 • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
 • Aktivity pro rozvoj komunitního života (aktivní zapojení obyvatel do života v obcích).
 • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
 • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
 • Obnova tradic a řemesel v obcích.
 • Sportovní akce pro širokou veřejnost.
 • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.
 • Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. regionu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 150 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů (uznatelnost výdajů): 1. 4. 2020 – 30. 12. 2020.
 • Mezi nepodporované aktivity patří sportovní utkání, závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy apod..

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>