Přeskočit na obsah

MAS Frýdlantsko — Beskydy — „V Beskydech to žije“

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby — žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16 let).
 • Právnické osoby — pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kulturní a společenské akce pořádané pro širokou veřejnost (kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé).
 • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
 • Aktivity pro rozvoj komunitního života (aktivní zapojení obyvatel do života v obcích).
 • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
 • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
 • Obnova tradic a řemesel v obcích.
 • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 150 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů (uznatelnost výdajů): 1. 1. 2023 – 30. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru