Přeskočit na obsah

MAS Frýdlantsko — OPZ — Inovativní podnikání III

Dotace na sociální podnikání, které by mělo zlepšit informovanost, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět k rozvoji a udržitelnosti sociálních podniků a podpůrných institucí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., důchodovém pojištění.
 • Obchodní korporace vymezené zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 
  •  Integrační sociální podnik.
  •  Environmentální sociální podnik. 
   • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
   • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin.
   • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
   • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.
   • Sledování environmentálního dopadu.
   • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru