Přeskočit na obsah

MAS Hanácké Království OPZ Zaměstnanost I.

Dotace na podporu činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. 6. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina, Nestátní neziskové organizace, Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav, Církevní právnické osoby, Nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.
 • Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 620 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru