Přeskočit na obsah

MAS Hanácký venkov — OPZ – Prorodinná opatření

Dotace na podporu příměstských táborů za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního procesu. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 4. 2019, 4:00 hodin do 18. 12. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příměstské tábory za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního procesu. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru