Přeskočit na obsah

MAS Havlíčkův kraj – IROP – Doprava

Dotace na výstavbu a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a přechodů pro chodce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2023, 8:00 do 29. 9. 2023, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2029.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Havlíčkův kraj. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Havlíčkův kraj. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru