Přeskočit na obsah

MAS Hlinecko — Malý LEADER MAS Hlinecko

Dotace na obnovu, údržbu a pořízení vybavení občanské vybavenosti; péči o veřejný prostor a krajinu, koncepce a strategie (pokud přímo souvisí s činností MAS a rozvojem na území MAS), podporu lokální produkce, infrastrukturu cestovního ruchu – naučné trasy, stezky atd.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 11. 2023 do 1. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Obce MAS do 300 obyvatel dle počtu obyvatel k 31. 12. 2022 (Dědová, Všeradov, Vortová, Kladno, Pokřikov, Otradov), které jsou zároveň prvožadateli, tzn., že od MAS ještě doposud neobdrželi žádnou dotační podporu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty mohou řešit obnovu, údržbu a pořízení vybavení občanské vybavenosti; péči o veřejný prostor a krajinu, koncepce a strategie (pokud přímo souvisí s činností MAS a rozvojem na území MAS), podporu lokální produkce, infrastrukturu cestovního ruchu – naučné trasy, stezky atd.

Forma a výše podpory:

  • Výše způsobilých výdajů je min. 50 tis. Kč, max. 100 tis. Kč pro jeden projekt.
  • Spoluúčast žadatele na realizaci projektu je min. 30 % z celkových způsobilých výdajů, podpora tedy činí max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí mít sídlo na území Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.
  • Projekt musí být realizován na území Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. pro období 2021 – 2027.
  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru