Přeskočit na obsah

MAS Hlinecko z programu Společná zemědělská politika

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. dubna do 7. května 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
 • 3 Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podnikání malých a středních podniků.
 • 2 Základní služby a obnova obcí. 
  • a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven.
   b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí).
   c) Drobné památky místního významu.
   d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory).
 • 3 Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  3 600 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  2 356 600Kč.
 • 3 Celková alokace činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru