Přeskočit na obsah

MAS Horní Pomoraví – IROP – Doprava II.

Dotace na výstavbu a modernizaci cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravních značení vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava a na výstavbu a modernizaci cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 15. 5. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce a jimi zřízené organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: 
  • cyklistická stezka,  stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem,  stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem,  komunikace s vyloučením motorové dopravy. výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce případně s povoleným vjezdem cyklistů, součástí komplexních projektů mohou být vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích.
 • Terminály a parkovací systémy: 
  • Výstavba či modernizace přestupních terminálů (vč. parkovacích systémů),nasvětlení přechodů a světelné signalizační zařízení řídícího provoz přechodu pro chodce,bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů,bezpečnostní prvky na vozovce, úprav vjezdu do obce, zvýšení protismykových vlastností vozovky, úprava dopravního značení (svislého a vodorovného).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 2 300 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území realizace na území obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s. Výdaje realizované mimo území obcí z územní působnosti MAS Horní Pomoraví jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru