Přeskočit na obsah

MAS Hornolidečska — Programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Rozvoj zemědělského podnikání.
 • 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti.
 • 3 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • e)Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    450 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 046 986 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 014 262 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 a) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru