Přeskočit na obsah

MAS Hranicko – IROP – Infrastruktura sociálních služeb

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 11. 2023, 8:00 h. do 18. 12. 2023, 12:00 h.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb: 
  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy v úhrnu 95 % dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 6 575 106 Kč, dalších 5 % CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše:
  • pořízení vozidla pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.: max. výše CZV 1 160 000 Kč,
  • pro ostatní podporované aktivity: max. výše CZV 3 440 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 05. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru