Přeskočit na obsah

MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 5. 2023 do 20. 6. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělský podnikatel.
  • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Rozvoj zemědělských podniků.
  • 2 Obnova vesnic: 
    • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí    659 189 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 1 862 053 Kč.

Specifika a omezení:

  • 2 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru