Přeskočit na obsah

MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

Obce a mikroregiony na Hranicku mohou zainvestovat do obnovy veřejných prostranství včetně povrchů, mobiliáře či vodních prvků, nelze podpořit výsadbu dřevin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 05. 2022 do 20. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Rozvoj zemědělských podniků.
 • 2 Zemědělské a potravinářské produkty.
 • 3 Obnova vesnic: 
  • b) Mateřské a základní školy.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 134 948 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    821 624 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 886 914 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru