Přeskočit na obsah

MAS Hranicko — Společná zemědělská politika

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 6. 2024 do 30. 7. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
  • Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Fiche 1  — Zemědělské podnikání.
  • Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

  • Fiche 1  — Celková alokace činí 4 657 967 Kč.
  • Fiche 5 — Celková alokace činí 2 067 789 Kč.

Specifika a omezení:

  • Fiche 1  — Dotaci není možné poskytnout na stavby a technologie na pěstování sadebního materiálu lesních dřevin, sklady průmyslových hnojiv; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru